Състоянието и качеството на счетоводната система са от съществено значение за управлението на дружеството, поддържане на комуникацията между него и неговите служители, клиенти, доставчици и държавните институции, включително от гледна на точка контактите с чуждестранни контрагенти. ЕЙ ПИ ЛЕГАЛ подпомага своите клиенти в разработването и внедряването на счетоводните и контролните системи, които съответстват на техните информационни потребности. Същевременно ние предлагаме и услуги по обработка на информацията за възнагражденията на персонала на клиента, осигурявайки му конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове. Наши клиенти са както български, така и чуждестранни фирми, затова ние полагаме значителни усилия да генерираме новаторски решения и дългосрочни взаимоотношения. Тези фирми са избрали да работят с ЕЙ ПИ ЛЕГАЛ, защото са убедени, че ние можем да им помогнем да се справят с предизвикателствата на променящия се бизнес свят по-добре, по-бързо и по-уверено от всяка друга фирма за професионални услуги. Бизнес средата, в която нашите клиенти работят, се променя непрекъснато, а заедно с нея се променят и търговските им цели. Поради това от съществено значение е да продължим да генерираме новаторски идеи и решения за постигане на максимална данъчна и правна ефективност в работата на нашите клиенти. ЕЙ ПИ ЛЕГАЛ подпомага фирмите при планирането на нови дейности и инвестиции, предвиждането на данъчните и правни проблеми и ефективното им решаване. Работим в консултанти, които са тясно специализирани, с богат опит в търговското, трудовото, финансовото и данъчното законодателство. Нашите партньори са добре запознати както с местните, така и с международните спогодби и законодателните актове в тези области. ЕЙ ПИ ЛЕГАЛ подпомага своите клиенти да управляват успешно своята отчетност и финанси по начин, който им позволява те да се концентрират върху своите основни дейности, извършва всички превантивни стъпки и ги консултира, за да осигури адекватното им представяне пред българските власти. Чрез задълбочено разбиране на дейността на нашите клиенти, ние откриваме възможности за подобряване на управлението на информационните потоци в техните предприятия.