- Еднократни услуги
- Абонаментно счетоводно обслужване

Ние Ви предлагаме абонаментно счетоводно обслужване на конкурентни цени, съгласно нашата ценова оферта и съобразено с естеството на Вашия бизнес, обема и фактическата сложност на работата и времето за изпълнението й.
При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие получавате безплатно:
- Регистрация по ЗДДС;
- Годишно счетоводно приключване;
- Оперативни счетоводни консултации;
- Издаване на фактури на клиента, ако броят им не надвишава 10 бр.;
- Защита при данъчни проверки и ревизии за периода на действие на договора;
- Вадене на удостоверение за липса и наличие на данъчни задължения.